Śląskie Sacrum

[16.06 - 2.10.2011]

 

 

Wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Śląskim w Opawie w ramach wydarzeń kulturalnych towarzyszących Polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Celem ekspozycji jest zaprezentowanie zagadnień sztuki na Górnym Śląsku w przyjętym przedziale czasowym około 1200-1550, czyli od początków sztuki gotyckiej i odbudowy Śląska po zniszczeniach spowodowanych najazdem tatarskim (1240-1241) po jej schyłek, poszukiwanie nowego stylu pomiędzy gotykiem a renesansem, aż po czasy reformacji luterańskiej. Wystawa służy przypomnieniu wielkości i znaczenia sztuki sakralnej w okresie gotyku na terenie Górnego Śląska i odzwierciedla różnorodność wpływów kulturowych, jakim podlegała w odniesieniu do sytuacji politycznej lub społeczno - wyznaniowej.

 

Tryptyk ze św. Cyprianem i Konradem z Zarzecza, ok. 1510, wł. Muzeum Śląskie Chrystus Zmartwychwstały, Zarzecze, pocz. XVI w., drewno polichromowane, wł. Muzeum Śląskie Zwieńczenie ołtarza sw. Stanisława, Bielsko Stare, pocz. XVI w., wł. Muzeum Śląskie

 

Na wystawie zaprezentowano obiekty sztuki średniowiecznej po raz pierwszy od czasów powojennych  obiekty ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Ekspozycję znacząco wzbogacają cenne zabytki z innych muzeów, m.in.: z Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum w Nysie, Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach i Opolu. Zbiory muzealne uzupełniają obiekty pochodzące ze śląskich kościołów, m.in. św. Bartłomieja w Głogówku i św. Jana Apostoła w Żorach. Są to głównie paramenty liturgiczne, charakteryzujące się jednocześnie wysoką wartością artystyczną.


Zgromadzone na wystawie dawne obiekty kultu i jednocześnie wybitne dzieła gotyckiej sztuki sakralnej dopełnione są fotografiami głównie w zakresie architektury, malarstwa ściennego oraz innych obiektów ruchomych, których wypożyczenie - z różnych przyczyn - nie było możliwe. Razem ilustrują pełniejszy obraz zagadnień artystycznych, wpisujących się w pojęcie śląskiego sacrum doby średniowiecza i służą przypomnieniu wielkości sztuki sakralnej w okresie gotyku na terenie Górnego Śląska.

 

Kuratorzy wystawy: Henryka Jarema, Andrzej Holeczko-Kiehl

 

Wydarzenia towarzyszące
Koncerty muzyczne „Gotyckie inspiracje” w wykonaniu prof. Marka Toporowskiego i studentów Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach:
10 września / godz. 16.00
1 października / godz. 16.00

W dniu koncertów dodatkowe oprowadzanie kuratorskie po wystawie.

Spotkania na wystawie

„O sztuce gotyckiej na Śląsku”
>10 września / godz. 14.00
>17 września / godz. 16.00
prowadzenie – Andrzej Holeczko-Kiehl


Spotkania przygotowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2011.


Udział w koncertach i spotkaniach organizowanych w Muzeum Śląskim w ramach bieltu wstępu na wystawę.

 

Wystawie towarzyszy chorał gregoriański śpiewany przez braci dominikanów z Krakowa, wydany na płytach CD w wydawnictwie MUSICON, www.musicon.pl

 

 

Wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Śląskim w Opawie w ramach wydarzeń kulturalnych towarzyszących polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

 

Patroni medialni

 

Partner

 

 

-----------------------------------

Ankieta

W jaki sposób najczęściej dowiadują się Państwo o wydarzeniach organizowanych w naszej instytucji?