Owoce rajskiego drzewa, czyli co widzieli Finowie


[30.04–30.08]
Muzeum Śląskie w Katowicach, al. W. Korfantego 3


Prezentacja fragmentu liczącej ponad trzysta obiektów wystawy pokazującej najciekawsze zjawiska polskiej plastyki nieprofesjonalnej, która w 2013 i 2014 roku gościła w czterech znaczących fińskich muzeach.


Zaprezentowana Finom opowieść o polskiej sztuce nieprofesjonalnej rozpoczyna się od pokazania tych artystów, których twórczość naturalnie wywodzi się ze sztuki ludowej, w tym przede wszystkim tradycyjnej rzeźby w drewnie Herodka czy Toborowicza. Trzon ekspozycji stanowią prace z lat 1950–2012, a pośród nich znajdują się dzieła tak znanych artystów jak Nikifor, Teofil Ociepka, Stanisław Zagajewski, Erwin Sówka czy Jan Nowak. Realizują oni własną i oryginalną wizję, a talentem i wyobraźnią wyróżniali się i wyróżniają nadal na tle całego zjawiska. Zaprezentowano także zjawisko art brut, które, podobnie jak ekspresjonizm, jest sztuką wewnętrznych napięć. Szczególną uwagę poświęcono najwybitniejszym przedstawicielom polskiego art brut – Edmundowi Monsielowi oraz Marii Wnęk. Taka formuła wystawy pozwoliła przybliżyć Finom to, co w polskiej sztuce nieprofesjonalnej jest najciekawsze i najatrakcyjniejsze i mamy nadzieję, że podobnie zainteresuje publiczność w kraju. Na wystawie pokazane zostaną eksponaty pochodzące z kolekcji Muzeum Śląskiego, a także ze zbiorów Leszka Macaka.

 

Kurator wystawy: Sonia Wilk

 

Stanisław Zagajewski „Maska z owocami”, 1985, ceramika, ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach