17.03 // Zebranie członków Rady Muzeum Śląskiego w Katowicach

17 marca 2017 roku w siedzibie muzeum przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach odbyło się zebranie członków Rady Muzeum Śląskiego.

W skład rady wchodzą cenione osobistości ze świata nauki, kultury oraz sztuki:

Prof. Nicolas Wolf – dyrektor Instytutu Historii Ekonomii na Uniwersytecie Humboldt w Berlinie,

Prof. Tadeusz Sławek – wybitny filolog, jeden z najwybitniejszych reprezentantów współczesnej myśli humanistycznej w Polsce,

Prof. Piotr Oszczanowski – dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu,

Dr David Flaming – dyrektor Muzeum Narodowego w Liverpoolu,

Dr Lucjan Buchalik – dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach,

Jana Horáková – dyrektor Muzeum Śląskiego w Opawie,

Michał Niezabitowski – prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich, dyrektor Muzeum Historycznego m. Krakowa,

Jarosław Suchan – dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi,

Sharon Heal – dyrektor Museum Association,

Teresa Dudek-Bujarek – starszy kustosz w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej, historyk sztuki, etnolog,

Jerzy Dolinkiewicz – specjalista w Muzeum Historii Katowic,

Grzegorz Wolnik – wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego V Kadencji (2014-2018),

Michał Czarski – radny Województwa Śląskiego w V Kadencji (2014-2018),

Martyna Starc-Jażdżyk – radna Województwa Śląskiego w V Kadencji (2014-2018),

Michał Bolesławski – wiceprezes Zarządu Banku ING Bank Śląski

 

Rada Muzeum Śląskiego została powołana 27 września 2016 roku na mocy Uchwały nr 1959/141/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego.