Performance Area: Fanny i Ferdynand. Konkurs dla projektantów

Zapraszamy do konkursu na koncepcję i realizację instalacji w ramach projektu Performance Area realizującej hasło przewodnie: Fanny i Ferdynand, odnoszące się do huty cynku „Fanny” i Kopalni Węgla Kamiennego „Ferdynand”, których historia związana jest z dzielnicą Bogucice.

 

Idea projektu

Zlokalizowany w dawnym magazynie odzieżowym kompleksu zabudowań kopalni „Katowice” budynek Centrum Scenografii Polskiej chcemy uczynić miejscem, w którym młodzi artyści sztuk wizualnych i performatywnych, architekci, projektanci oraz animatorzy będą mogli zaprezentować swoją kreatywność, zyskując zarazem tak cenne na dzisiejszym rynku doświadczenie związane ze współpracą z instytucją kultury.

Cykliczny projekt Performance Area zakłada realizację instalacji wyłonionej w drodze konkursu. Muzeum oferuje przestrzeń, doradztwo, możliwość wykonania projektu oraz promocję instalacji, natomiast od twórcy oczekujemy przedstawienia interesującego, oryginalnego pomysłu, zaangażowania oraz nadzoru kuratorskiego. Konkurs skierowany jest do osób przed ukończeniem 30. roku życia - absolwentów i studentów wyższych uczelni, w szczególności akademii sztuk pięknych i politechnik.

 

Cel pierwszej edycji

Celem pierwszej edycji Performance Area jest wyłonienie projektu instalacji wpisującej się w ideę działań o charakterze partycypacyjnym, realizującej hasło Fanny i Ferdynand. Temat ten związany jest z działającymi w przeszłości na terenie Bogucic: hutą cynku „Fanny” (później „Fanny-Franz”) i Kopalnią Węgla Kamiennego „Ferdynand” (później „Katowice”). W ramach tej edycji szczególnie interesują nas wideo-arty, instalacje przestrzenne, projekty performatywne, multimedialne i wystawiennicze, które zakładają współpracę ze społecznością dzielnicy Bogucice w formie zaproponowanej przez autora. Projekt będzie udostępniony publiczności w budynku Centrum Scenografii Polskiej od 14 lipca do 17 września 2017 roku. 
Idea i koordynacja projektu: Magdalena Czerny-Kehl

Termin nadsyłania prac

Projekty należy przesyłać do 31.01.2017 roku, do godz. 23.59. Komisja wyłoni zwycięzcę do 10.02.2017 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10.02.2017 roku poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Muzeum Śląskiego i bezpośrednie zawiadomienie laureata.

 

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Plan sali wystawowej

Plan sali wystawowej

 

przestrzeń sali wystawowej Centrum Scenografii Polskiej

 

Informacje o hucie i kopalni

Założona w 1822 roku huta cynku „Fanny” w Bogucicach (obecnie dzielnica Katowic) w 1860 roku została połączona z hutą „Franz” (kompleks „Fanny-Franz”). I chociaż produkcji cynku zaprzestano w niej w 1903 roku, to zabudowania przetrwały do lat 60. XX wieku. Dziś w miejscu hutniczych kominów znajduje się inny charakterystyczny dla Katowic obiekt - hala widowiskowo-sportowa Spodek.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Ferdynand” (niem. „Ferdinandgrube”) działała w latach 1823–1999, a jej pierwszymi udziałowcami byli Stanisław Mieroszewski, Ignacy Ferdinand Beym (pomysłodawca powstania przedsiębiorstwa), Izaak Freund i Wilhelm Wedding z Katowic (budowniczy kopalni). W 1936 roku zmieniono nazwę kopalni na KWK „Katowice”, a w 1996 połączono ją  z kopalnią „Kleofas”. Obecnie na terenie dawnej kopalni znajduje się Strefa Kultury, której element stanowi Muzeum Śląskie. W krajobrazie Katowic pozostała część zabudowań industrialnego kompleksu, m.in. nadszybie i maszynownia szybu Bartosz, łaźnia Gwarek, stolarnia, łaźnia główna oraz kuźnia i wieża ciśnień.

 

Kontakt
Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu:

Magdalena Czerny-Kehl: m.czerny@scenografia-polska.pl.